วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ความหมายในบทเพลง

เพลงนี้ เป็นเพลง ที่ประทับใจมาก เป็นเพลงประกอบหนัง เรื่อง Young gun ที่เคยดูสมัยเรียน

Santa Fe

They say that no man is an island
And good things come to those who wait
But the things I hear are there just to remind me
Every dog will have his day

The spirits, they intoxicate me
I watched them infiltrate my soul
They try to say it's too late for me
Tell my guns I'm coming home

I swear I'm gonna live forever
Tell my maker he can wait
I'm riding somewhere south of heaven
Heading back to Santa Fe
It's judgment day in Santa Fe

Once I was promised absolution
There's only one solution for my sins
You gotta face your ghosts and know with no illusions
That only one of you is going home again

And I blame this world for making a good man evil
It's this world that can drive a good man mad
And it's this world that turns a killer into a hero
Well I blame this world for making a good man bad

Now I ain't getting into heaven if the devil has his way
I swear I'm gonna live forever
Heading back to Santa Fe
Got debts to pay in Santa Fe
It's judgment day in Santa Fe
Lord have mercy

[Guitar solo]

So I save a prayer when I need it most
To the Father, Son and the Holy Ghost
And sign it from a sinner with no name
When I meet my maker
Will he close the book on the hearts I broke and the lives I took ?
Will he walk away 'cause my soul's too late to save ?

Now I ain't getting into heaven
If the devil has his way
I swear I'm gonna live forever
Heading back to Santa Fe
Got debts to pay in Santa Fe
It's judgment day in Santa Fe


ขับร้องโดย Bon Jovi

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

Welcome to ChaiMCU

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เรื่องราวของ งานควบคุมทางไฟฟ้า โดยใช้ Microcontroller ในตระกูล PIC