วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ติดตั้ง Daloradius แล้ว ไม่สามารถ login ได้

  หลังจากติดตั้ง Daloradius แล้ว เข้าหน้าแรกได้ แต่พอ login แล้ว กลายเป็นหน้าว่างเปล่า ปรากฏว่า ต้องติดตั้ง php-pear php-db เพิ่มเติม ครับ

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Start apache2 ไม่ได้

      หลังจากที่ผมติดตั้ง Server ในขั้นต้นเสร็จ และได้ทำการปรับแต่ง Freeradius Server เสร็จ ตามด้วยการติดตั้ง Coova และตามด้วย ssl แต่เมื่อทำการ Restart apache2 ปรากฏว่า ปรากฏข้อความดังด้านล่าง

root@epst:~# /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2 ... waiting (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:443
.
root@epst:~#