วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การแยกตัวเลขใน Excel

การแยกตัวเลขใน Excel โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มาสร้าง PicKit2 Clone กันเถอะ

PicKit2 เป็น อุปกรณ์สำหรับในในการโปรแกรม Chip ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาไปเป็น PicKit3 แล้ว) หรือเรียกว่า PicProgrammer ซึ่งเมื่อก่อนผม จะใช้ผ่าน Port Serial ซึ่งสร้างเองได้ง่าย และอุปกรณ์ไม่ซับซ้อน แต่เมื่อมาถึงปัจจุบัน เมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆ มักจะไม่มี Serial port ทำให้ ตัว Programmer ที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ ครั้งจะไปสั่งซื้อ ตัว PicKit2 ของแท้ ราคาก็ค่อนข้างแพง ครั้นจะทำเอง วงจรก็ซับซ้อนเกินกว่าจะทำได้ และที่สำคัญ อุปกรณ์บางตัวก็หายาก