วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

20 ปี Debian

16 สิงหาคม 2556 วันนี้ครบรอบ Distro Linux สายพันธุ์หนึ่ง นั่นก็คือ Debbian นั่นเอง
Ian Murdock ผู้ให้กำเนิด Debian Linux
วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การ Flash ROM ของ SAMSUNG Gio

คำเตือน อย่าเพิ่งลองนะครับ ผมยังไม่ได้ทดสอบ

สืบเนื่องจากที่ โทรศัพท์เครื่องเก่าของผม