วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การทำแผงวงจรโดยใช้แผ่นใส

เรื่องนี้เป็นการสร้างแผงวงจร (แผ่นปริ้น) สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายๆ