วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แก้ปัญหา Login ไม่ได้ครับ

เจอปัญหา Login ไมได้ แต่เข้าหน้า Login ได้ มีข้อความ "web browser did not send challenge response (try again, enable JavaScript)" ดังรูป

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

MikroTik การ Backup และ Restore

โดยปกติจะใช้คำสั่ง จาก "New terminal"

การ Backup ใช้คำสั่ง system backup save name=ชื่อแฟ้มที่ต้องการ

ส่วนการ Restore ใช้คำสั่ง system backup load name=ชื่อแฟ้มที่ต้องการ.backup
และระบบจะถามให้ยืนยัน และป้อนรหัสของ ผู้ดูแล จากนั้นจึงรีบูต

และการ Reboot ระบบ ใช้คำสั่ง system reboot   หรือจะใช้อย่างย่อว่า  sys reb ก็ได้