วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

MikroTik การ Backup และ Restore

โดยปกติจะใช้คำสั่ง จาก "New terminal"

การ Backup ใช้คำสั่ง system backup save name=ชื่อแฟ้มที่ต้องการ

ส่วนการ Restore ใช้คำสั่ง system backup load name=ชื่อแฟ้มที่ต้องการ.backup
และระบบจะถามให้ยืนยัน และป้อนรหัสของ ผู้ดูแล จากนั้นจึงรีบูต

และการ Reboot ระบบ ใช้คำสั่ง system reboot   หรือจะใช้อย่างย่อว่า  sys reb ก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น: