วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

การใช้งานคำสั่ง crontab

คำสั่ง crontab เป็นคำสั่ง ที่ใช้สำหรับ เรียก โปรแกรม หรือ Script ที่ต้องการให้ระบบทำงาน ตามเวลาที่กำหนด

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556