วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การทำแผงวงจรโดยใช้แผ่นใส

เรื่องนี้เป็นการสร้างแผงวงจร (แผ่นปริ้น) สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายๆ

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

ติดตั้ง CAD V.2014

ติดตั้งกันหลายรอบ กว่าจะผ่าน 5555...