วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปัญหาในการติดตั้ง .Net Framwork เมื่อเกิด Error " HRESULT 0xc8000222 "

เมื่อผมใช้ Win7 และจำเป็นต้องติดตั้ง MS .Net ติดตั้งอยู่หลายรอบก็ไม่ผ่านสักที ค้นไปค้นมา จนไปเจอวิธีแก้