วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สร้าง Power Supply สำหรับห้องทดลอง

ดูๆ ก็หน้าสนใจดีครับ