วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แก้ปัญหา Login ไม่ได้ครับ

เจอปัญหา Login ไมได้ แต่เข้าหน้า Login ได้ มีข้อความ "web browser did not send challenge response (try again, enable JavaScript)" ดังรูป
 
ทางแก้ ชั่วคราวครับ

ไม่มีความคิดเห็น: